پاستیل مولتی ویتامین دکتر گامفی برند زیست تخمیر 60 عدد

۷۸,۵۰۰ تومان

ساشه فروسیس لیپوزومال Ferosis Liposomal برند Viva Tune ـ 15 عدد

۸۷,۰۰۰ تومان

شربت Zincovit B برند البرز دارو 120 میل

۹,۹۰۰ تومان

شربت زیتوکید ZitoKid برند الحاوی 120 میل

۳۹,۱۰۰ تومان

شربت مولتی کیم Multi Kim برند حکیم فارم 120 میل

۱۰,۹۰۰ تومان

شربت مولتی ویتامین MultiVitamin برند نیک آسا فارمد 60 میل

۱۹,۷۰۰ تومان

قرص آلگومد Algomed ـ100 عدد

۲۶۰,۰۰۰ تومان

قرص آهن بیس گلیسینات Iron Bisglycinate برند Health Aid ـ 20 عدد

۱,۳۷۴,۰۰۰ تومان

قرص آیزن Eisen برند ApoVital ـ 30 عدد

۷۰,۱۰۰ تومان

قرص آیزن پلاس Eisen Plus برند EuRho Vital ـ 60 عدد

۲۴۲,۰۰۰ تومان

قرص اکتی آیرون Acti Iron برند Liberty ـ 30 عدد

۱۱۵,۰۰۰ تومان

قرص رئول آهن المنتال برند AllTone ـ 30 عدد

۵,۰۰۰ تومان